marți, 4 septembrie 2012

16. Imobil fam.Cerchez, blvd.Carol nr.66Imobilul Cerchez
Bulevardul Carol nr. 66 (fost nr.76)
1915În 1914 arh. Cerchez cumpără terenul de la colțul str. Ventului (Mântuleasa de azi) cu Calea Moșilor. Din cauza proiectelor de sistematizare a pieței - cel puțin 3 variante cunoscute - arhitectul are probleme cu realizarea construcției. Abia în martie 1915 solicită autorizaţie în vederea construirii unui imobil parter plus 2 etaje. Autorizaţia nr. 114 C este emisă în 14 aprilie 1915 şi prevede construirea unui corp de clădire cu 4 niveluri, valoarea lucrărilor fiind estimată la 95.000 lei. Din alte documente deducem că imobilul a fost ridicat în vara lui 1915. Construcția s-a făcut cu mari eforturi financiare (împrumuturi, exproprieri, obligația de a cumpăra o bucată îngustă de teren pentru o curte de lumină) din partea familiei Cerchez.

Stilul eclectic i-a fost impus arhitectului de către primărie pentru a se încadra în arhitectura zonei: cupola de colț este o trimitere clară la două clădiri vecine, din care astăzi mai putem să vedem la nr. 64 doar imobilul Theodor Popescu cu două astfel cupole. (actualul sediu Kiwi Finance)

Vis-à-vis de imobilul Cerchez, pe Bulevardul Carol, a existat un imobil cu două etaje proiectat în 1896 de arhitectul Paul Petricu pentru proprietarul D.Constantinescu, la parter existând o farmacie.[1]  În planurile vizând alinierile din 1911 si 1915[2] imobilul se afla în proprietatea Elenei Dancovici. În 1982 imobilul a fost dărâmat pentru a face loc unui bloc, în fața căruia se află azi stația de autobuze și troleibuze. 

 Revenind la imobilul Cerchez, familia a locuit la etajul 2 , iar arhitectului îi plăcea să cânte la pian în salonul circular de pe colț. Familia a vândut imobilul în 1918.
 


[1] Cristian Popescu, Bucuresti-Arhipelag. Demolarile anilor ’80: stergeri, urme, reveniri, Editura Compania, Bucuresti, 2007, p. 59
[2] A.N.D.M.B., P.M.B. Alinieri, Planul nr. 546 din 1911, Alinierea și nivelementul Calea Mosilor, partea a II-a  între Bulevardul Carol și Câmpul Moșilor; P.M.B Alinieri, Planul nr. 588/ 1915, Alinierea și Nivelementul Piațeta Intersecției Bulevardului Carol – Calea Moșilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu