marți, 4 septembrie 2012

35.Proiect de refacere a Halelor Comerciale din Câmpulung Muscel
Proiect de refacere a Halelor comerciale din Câmpulung Muscel
Piața Sf.Ilie/Regală/Centrală
1929

În 19 septembrie 1929 arh. Cristofi Cerchez scrie președintelui Consiliului comunei Câmpulung Muscel pentru a mulțumi pentru însărcinarea primită. Cu această ocazie, arhitectul transmite și planurile de refacere a halelor comerciale precum și cele de sistematizare a pieței, prezentând un deviz -datat în 10 septembrie- de 4.000.000 lei (în afară de instalații).[1] Din cercetarea documentelor de arhivă nu am putut afla cum a dobândit arh. Cerchez acest proiect și nici alte informații despre legăturile sale cu edilii musceleni.

Consiliul Tehnic Superior prezidat de ing.Elie Radu aduce unele critici planurilor arh. Cerchez, fiind considerate prea puțin detaliate, precum și prăvăliilor neluminate, toaletelor lipsite de ventilație. Totuși, se propune demararea proiectului. În decembrie, datorită întârzierilor și costurilor ridicate, președintele comisiei interimare scrie Ministerului de Interne pentru a anunța amânarea lucrărilor pentru primăvara anului 1930. În anul următor se renunță la proiectul arh. Cerchez, primăria realizând doar o ”curățire” mult mai ieftină, instalându-se curent electric, îndepărtându-se standurile, barăcile, nivelându-se și pavându-se piața, antreprenor fiind Ghe. Petrini. 


[1] S.J.A.N. Argeș, fond Primăria Câmpulung Muscel, dosar 24/1929, f.5

S.J.A.N. Argeș, fond Primăria Câmpulung Muscel, dosar 24/1929


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu