marți, 4 septembrie 2012

39.Restaurarea Catedralei Sf.Alexandru din AlexandriaCatedrala Episcopală "Sf. Alexandru” din Alexandria
 Str. Independenţei nr.7-9
Prima ctitorie din lemn în 1836, apoi de zid 1869-1898
Restaurare Cerchez post cutremurul din 1940
Cod L.M.I.TR-II-m-A-14255 (1869-1898)


Implicarea arh.Cristofi Cerchez în restaurarea de după cutremurul din 1940 este menționată doar în informațiile culese de la familia sa:
”Cutremurul din 1940 a cauzat mari stricăciuni frumoasei catedrale din parcul central al orașului Alexandria, precum și bisericii Sfinții Apostoli de aci. Pentru restaurarea lor arhitectul lucrează zi de zi cu toată sârguința, reușind să dea la lumină înfățișarea adevărată a acestor ziduri cu vechime de sute de ani.[1] În sprijinul acestei afirmații este o schiță de plan identificată în colecția Cerchez-Condurățeanu: prin compararea schiței  cu planul din catedrală și cel din dosarul de la Institutul Național al Patrimoniului rezultă că ea se referă la catedrala Sf.Alexandru.
Din păcate, nici surse din catedrală, nici din institut nu indică vreun nume de arhitect care ar fi condus lucrările de refacere a turlelor și pe cele de consolidare a zidăriei după 1940. Ținând cont de restaurările ulterioare, mai ales după cutremurul din 1977, este greu să mai putem identifica astăzi, în lipsa altor informații, contribuția arh. Cerchez în cazul acestui monument.


[1] Nicu Georgescu, Cristina Cerchez Colbazi, ”Cristofi Cerchez” în Mari arhitecți, Editura Meridiane, București, 1971, p. 86

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu